Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Zeep&Soapies.nl

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten en diensten van Zeep&Soapies.nl. Door een bestelling te plaatsen bij Zeep&Soapies.nl verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

  2. Bestellingen Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van Zeep&Soapies.nl. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de gegevens van uw bestelling. Zeep&Soapies.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen.

  3. Prijzen Alle prijzen op Zeep&Soapies.nl zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. Zeep&Soapies.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  4. Betaling Betalingen kunnen worden verricht via de aangeboden betaalmethoden op Zeep&Soapies.nl. Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling worden verzonden.

  5. Levering Zeep&Soapies.nl streeft ernaar om bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Levering vindt plaats op het door u opgegeven afleveradres. Zeep&Soapies.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de bezorging door de vervoerder.

  6. Retourneren Indien u niet tevreden bent over uw bestelling, kunt u deze binnen veertien dagen na ontvangst retourneren. Retourzendingen dienen vooraf per e-mail te worden gemeld. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw eigen rekening, tenzij anders overeengekomen. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending.

  7. Garantie Op alle producten van Zeep&Soapies.nl geldt de wettelijke garantie. Indien u een klacht heeft over een product, kunt u contact opnemen met Zeep&Soapies.nl via het contactformulier op de website.

  8. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van Zeep&Soapies.nl, inclusief maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en modelrechten, berusten bij Zeep&Soapies.nl of haar licentiegevers.

  9. Aansprakelijkheid Zeep&Soapies.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van haar producten en diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zeep&Soapies.nl.

  10. Geschillen Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen u en Zeep&Soapies.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Chat openen